Działalność KLANZY

Animacje środowiskowe

Prowadzimy animacje podczas festynów i pikników, naszymi działaniami imprezy placówek edukacyjnych i działania władz lokalnych. Zapewniamy różnorodne, ciekawe stanowiska zachęcające do aktywności i działań rodzinnych. Jesteśmy rozpoznawalni po żółtych koszulkach i działaniach angażujących dużych i małych.

Dysponujemy chustą animacyjną, kolorowymi szarfami, wyborem dużych zabawek i sprzętów do animacji a przede wszystkim ludźmi – animatorami, którzy mają pomysły na różnorodne działania twórcze – plastyczne, muzyczne, animacje cyrkowe oraz inne pomysły na integrację i radosne wykorzystanie czasu w trakcie takich spotkań.

Za nami wiele zrealizowanych projektów animacji podwórkowej. Jesteśmy zapraszani przy okazji różnych imprez w środowisku lokalnym.  Można nas spotkać na takich imprezach jak ARTYSTYCZNY TARGÓWEK, PIKNIK RADIA BIS.

W czasie wakacji włączamy się w działania animacyjne na terenie Mazowsza i ruszamy z KARAWANĄ.

Spotkania otwarte

Nasze Stowarzyszenie od samego początku istnienia przywiązywało dużą wagę do propagowania nowych idei i trendów w pedagogice. 

Dlatego systematycznie organizujemy SPOTKANIA OTWARTE, w których mogą brać udział członkowie, sympatycy ruchu i wszyscy nauczyciele pragnący podnosić swoje umiejętności.

Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość poszerzania swoich horyzontów i podnoszenia wiedzy pedagogicznej dzięki naszym animatorom, trenerom i zapraszanym specjalistom.

Tematyka spotkań jest bardzo różna – czasem jest to spotkanie poświęcone nowym trendom i ideom pedagogicznym i spotkania z fachowcami z różnych dziedzin wiedzy, czasem wymiana doświadczeń, czasem pokazanie nowych zabaw czy tańców, czasem podpowiedź jak realizować politykę oświatową na dany rok szkolny  a czasem zapowiedzi nowych warsztatów wprowadzanych do oferty. Ale zawsze jest to niepowtarzalna atmosfera twórczych działań i dobrych relacji.

Obecnie z powodu ograniczeń kontaktów nasze spotkania odbywają się na platformie zoom.

Sekcje tematyczne

W ramach warszawskiej struktury Stowarzyszenia działa aktywnie Sekcja Książka – Terapia – Zabawa skupiająca wszystkich zainteresowanych działaniami z książką i tekstem literackim. Są wśród nas nauczyciele, bibliotekarze bibliotek szkolnych i publicznych, osoby prowadzące różnorodne zajęcia zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą oraz dorosłymi.

Podczas naszych spotkań m.in:
– wymieniamy się informacjami dotyczącymi nowości wydawniczych,
– omawiamy poprowadzone na podstawie ciekawych tekstów literackich zajęcia, lekcje, warsztaty,
– analizujemy potrzeby dotyczące doskonalenia nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów różnorodnych grup w zakresie pobudzania czytelnictwa i promocji wartościowej literatury,
– opracowujemy scenariusze warsztatów dotyczących ciekawej pracy z książką i czytelnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w pracy metody KLANZY,
– testujemy nowe formy pracy z tekstem literackim dedykowane dla różnych grup wiekowych,
– miło spędzamy wspólnie czas, wzajemnie się inspirując, dzieląc doświadczeniami i poszerzając wiedzę.

W 2018 r. ukazała się wydana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich książka autorstwa członkiń Sekcji pt.: „Rozumienie świata – o warsztatach pracy z książką i czytelnikami”. Sekcja bierze aktywny udział w działaniach warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia. Współtworzy spotkania otwarte. Promuje działania oparte na tekstach literackich podczas pikników oraz imprez plenerowych. Promuje metodę KLANZY  w działaniach z tekstem literackim podczas konferencji tematycznych. Członkinie Sekcji prowadzą warsztaty pracy z tekstem literackim i czytelnikami dla odbiorców w całej Polsce.

Liderem sekcji jest Anna Lipińska.

Sekcja „Przedszkolaki – Świetliczaki” skupia nauczycielki, które ciągle poszukują inspiracji do pracy ze swoimi grupami. Wymieniają się pomysłami na proste prace plastyczne, działania przy muzyce czy tańce integracyjne.

Liderkami sekcji są: Małgorzata Białkowska i Agata Janaszek.

Dzień Tańca z KLANZĄ

Dzień Tańca z KLANZĄ

15 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Rodziny, Dzień Niezapominajki i  to święto zainspirowało aktywnych członków Stowarzyszenia KLANZA do przygotowania atrakcyjnego wydarzenia na placach różnych miast w Polsce. Tego dnia  zapraszamy do wspólnego zatańczenia prostych tańców integracyjnych rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich chętnych – we własnych  placówkach lub  na spotkaniu otwartym . Pragniemy poprzez taniec zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę bycia razem w ciekawym atrakcyjnym miejscu, wiosną, w niezwykły, odświętny sposób. Tego dnia dedykujemy nasz wspólny taniec także wszystkim solenizantkom – Zofiom a zwłaszcza naszej Honorowej  Prezesce – dr Zofii Zaorskiej.

To święto wszystkich animatorów i trenerów KLANZY  i tych, którzy widzą w szkole miejsce dla wspólnych działań i radości płynącej z tańca.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania!

ZATAŃCZ Z NAMI!

Przedszkole patronackie.

Przedszkole nr 45  istnieje od 1945 roku, a od 1990 jest placówką integracyjną. Od wielu lat Dyrektorką jest Monika Mokrzyszczak – animatorka i trenerka naszego Stowarzyszenia. Wśród wychowanków są dzieci zdrowe oraz dzieci z problemami rozwojowymi: niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo, z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwoju mowy, niedosłyszące.

W programie wychowania i nauczania szczególny nacisk kładziony jest na twórczy i indywidualny rozwój wychowanków, integrację społeczną dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych, rozwijanie rozumienia i poszanowania różnic indywidualnych.

W realizacji programu integracyjnego ogromne znaczenie mają prowadzone   formy współpracy z rodzicami: sobotnie spotkania rodzinne, zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców. Podczas tych spotkań wszyscy zapraszani są  do wspólnych działań, w których każdy, niezależnie od możliwości odnosi sukces. W pracy z dziećmi i rodzicami, wykorzystywane są od wielu lat metody pedagogiki zabawy, w pełni akceptując jej założenia.

Cele metody pedagogiki zabawy są zbieżne z założeniami statutowymi placówki, zwłaszcza w zakresie uczenia poprzez praktyczne działanie w zabawie i stymulowania rozwoju dziecka, dzięki wzmacnianiu jego samodzielności w myśleniu. Nie bez znaczenia jest wspólna dla pedagogiki zabawy i integracji idea akceptacji indywidualności oraz czerpanie radości ze współpracy i jej efektów. Metody pedagogiki zabawy wykorzystywane są  w różnych formach pracy z dziećmi i rodzicami: podczas zajęć dydaktycznych, spotkań rodzinnych, seminariów dla rodziców, imprez okolicznościowych, a także warsztatów szkoleniowych dla zespołu pedagogicznego.

Zainteresowanie metodą pedagogiki zabawy spowodowało, że od 1992 roku nauczyciele pracujący w Przedszkolu 45 szkolą się w tym zakresie. Cały zespół pedagogiczny brał udział w co najmniej jednej formie warsztatowej organizowanej przez Stowarzyszenie, 9 osób jest jego członkami i aktywnie uczestniczy w pracach Oddziału Warszawskiego PSPiA KLANZA.

Wśród pracowników przedszkola są animatorzy i – trenerzy Stowarzyszenia:  Anna Michalska, Monika Mokrzyszczak, Monika Persak, Beata Świderek, a w placówce systematycznie odbywają się warsztaty metodyczne, prowadzone przez trenerów i propagujące ideę pedagogiki zabawy w środowisku nauczycielskim.

W marcu 2004 roku Zespół Pedagogiczny złożył wniosek o objęcie placówki honorowym patronatem a Walne Zgromadzenie PSPiA KLANZA podjęło uchwałę umożliwiającą  rozpoczęcie procedury związanej z patronatem. Uroczyste ogłoszenie tego faktu – bycia przedszkolem patronackim PSPiA KLANZA miało miejsce w czasie obchodów 60-tej rocznicy placówki jak również 15-lecia integracji a przede wszystkim było znaczącym ukoronowaniem ponad dziesięcioletniej współpracy z KLANZĄ.

Wolontariat młodych 

Nasze działania wspomagają nie tylko członkowie stowarzyszenia ale także grono wolontariuszy.

To wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii nr 2 i nr 6. Człowiek jest istotą aktywną, wpływa na środowisko i ono wpływa na niego. Relacje między jednostką a środowiskiem wyrażają się, między innymi, w pełnieniu ról społecznych. Zapraszając dziewczęta i chłopców do naszych działań pomagamy im odnaleźć siebie i swoją wartość.

Przy naszym Oddziale działa Grupa CIRCUS. W roku 1998 założyła ją i do dziś prowadzi Anna Adamczyk – trenerka KLANZY II stopnia,  absolwentka  AWF w Warszawie, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 6 w Warszawie, instruktor cyrku dziecięcego.

Członkowie grupy  Circus to głównie wychowankowie i absolwenci MOS Nr 6 w wieku od 13 do 23 lat. Cyrk jest bardzo atrakcyjną formą ze względu na bogactwo technik. Jest tu akrobatyka, żonglerka: piłkami, obręczami, chustkami, maczugami,  diabolo, wirujące talerze, kije, kiwido, devil-stick, ekwilibrystyka: rola-bola, kula i wesoła klaunada. W programie jest też  jazda na monocyklu, chodzenie na szczudłach i snack linie.

Występy grupy na różnych festynach, imprezach, w przedszkolach zachwycają dzieci, młodzież i dorosłych. Oprócz pokazów  młodzi cyrkowcy  z ul. Brożka wprowadzają swoich widzów w tajniki tej sztuki.

Młodzież z grupy cyrkowej CIRCUS dwukrotnie brała udział w dwutygodniowych warsztatach cyrkowych w Ciechanowie, dziesięć razy uczestniczyli w Rostoku w Niemczech w międzynarodowym projekcie pt. “Cyrk Fantazja” oraz w Drubberholz i  Kienitz jak również na Festiwalu Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie.  Corocznie biorą udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

poczytaj bajki

Jeszcze inną formą wolontariatu młodych i włączania ich w animacje środowiskowe  jest działalność w MOS 2 na ul. Strażackiej. Tam nasze animatorki i trenerki Anna Sadowska i Grażyna Sobieska – Szostakiewicz pracują w oparciu o animacje czytelniczą i teatralną. Przez kilka lat podczas Dnia Otwartego w SEJMIE RP proponowały i prowadziły różne działania, inspirowały dzieci do wyrażania swoich uczuć słowem i rysunkiem.

„Pomagamy uczyć się, uczymy pomagać” – to hasło systemu wychowawczego, który funkcjonuje od 85 lat.

Ostatnio dziewczęta z ośrodka pod okiem swoich opiekunek zrealizowały projekt „Opowieści pysznej treści czyli smaczne bajki na trudne chwile”.   Napisały je, kiedy przebywały w placówce i nie mogły
wychodzić na zewnątrz, a w szczególności na wolontariat. Brakowało im kontaktu z uczniami ze szkoły specjalnej nr  99, którym pomagały w ramach wolontariatu, więc… stworzyły bajki. Bajki na pocieszenie. Dodały do tego przepisy na potrawy, których przygotowanie i wspólne jedzenie pomaga  zrozumieć jak ważne są relacje które nas łączą.
Bo razem możemy wiele…

Za ten projekt nasze trenerki  Anna i Grażyna zostały laureatkami konkursu Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY  i  otrzymały nagrodę za upowszechnianie czytelnictwa.

20 października 2021 r. w niezwykłej Księgarni „Eureka” na ul. Francuskiej 15, odbyła się  lekcja z dziećmi ze Szkoły Specjalnej nr 99. Jako  wolontariuszki zawitały tam  p. Anna Sadowska i Grażyna Sobieska Szostakiewicz (trenerki KLANZY) z dziewczynkami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  oraz Anna Walendzik (członkini KLANZY). Dodatkową atrakcją spotkania były koty rasy  Main Coon,   w towarzystwie których uczniowie wysłuchali czytanej przez Olę książki i opowieści p. Tomasza – właściciela księgarni.

Przewiń na górę
Skip to content