Współpraca z zagranicą

9 Festiwal Gier i Zabaw w Weronie 2019.

Animacje prowadziły Elżbieta Hornowska, Halina i Michał Oster i Anna Adamczyk.

Międzynarodowe  Forum Edukacyjne Spielmarkt  w Poczdamie.

Co roku ekipa naszych animatorów brała udział i prowadziła warsztaty podczas Targów Gier i Zabaw. Każdy rok przebiegał pod innych hasłem i zmuszał nas do wymyślania i przygotowywania nowych propozycji.

Oprócz stoisk, na których można było kupić różnorodne gry i zabawki, namiotów w których odbywały się spotkania i warsztaty nasi animatorzy zagospodarowali przestrzeń zapraszając wszystkich do tańców integracyjnych. Jednym z pierwszych był polonez, a w kolejnych latach zapraszaliśmy do coraz to nowych opracowanych melodii.

Program spotkań wzbogacony został o konferencję metodyczną poświęconą pedagogice zabawy.

 

Oddział Warszawski jest członkiem Stowarzyszenia BAG Spielmobile e.V

Ruch spielmobilowy w Polsce rozpoczął się od Konferencji „SPIELMOBILE NA POLSKICH PLACACH i PODWÓRKACH”        14 – 18 05.2003 r. w Warszawie.
Przyjechały do nas 3 Spielmobile czyli mobilne obiekty wyposażone w materiały i urządzenia do zabawy, które w Niemczech i w Austrii  w określonych godzinach jeżdżą do określonych miejsc (np. tereny zielone, place zabaw, szkoły) w celu zapewnienia możliwości zabawy. Te „wędrujące centra dla dzieci i młodzieży” są zwykle sponsorowane bezpłatnie lub przez gminę (np. Stowarzyszenia młodzieżowe, kościoły, inne organy odpowiedzialne za niezależną opiekę nad młodzieżą).

Mobilne zabawki mają na celu pobudzanie rozwoju ruchu i kreatywności, tworzenie przestrzeni do zabawy, polepszanie możliwości zabawy, umożliwienie dzieciom miejsc spotkań i komunikacji.

Takie właśnie duże zabawki stały się obok chusty naszym znakiem rozpoznawczym. Mimo że nie mamy specjalnych klanzowych samochodów to na nasze festyny i animacje zawsze przywozimy specjalne zabawki i stwarzamy przestrzeń dla zabaw całej rodziny. Stale wzbogacamy naszą ofertę kreatywnej zabawy.

W sekcji Spielmobilowej prowadzonej przez Urszulę Żyżyńską powstawały scenariusze i pomysły na działania animacji środowiskowej.  Jednym z takich zadań była realizacja partnerskiego projektu z udziałem Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia „Scena 96” w ramach wspólnego projektu o nazwie: „Karawana – wędrujący Festiwal Sztuki” – gdzie obszarem działania były małe miejscowości woj. mazowieckiego. 

 

Cyrk Fantazja w Rostock.

Przez 10 lat w wymianie międzynarodowej brała udział młodzież z warszawskich ośrodków socjoterapeutycznych, która pod okiem polskich i niemieckich  trenerów  poznawała i odkrywała cyrkowe pasje.

Każdy wyjazd kończył się pokazami nabytych umiejętności  w Cyrku Fantazja w Rostocku.

Przewiń na górę
Skip to content