Trochę historii…

Wszystko zaczęło się w 1990 r. w Lublinie od dr Zofii Zaorskiej.

Na początku był KLUB ANIMATORÓW, później zmieniono nazwę na KLUB ANIMATORÓW ZABAWY – stąd  z pierwszych liter nazwa KLANZA i choć jeszcze kilkakrotnie zmieniano oficjalną nazwę  (a było też STUDIUM ANIMACJI) – to  KLANZA została do dziś.

W 1994 r. utworzono samodzielną organizację realizującą ideę pedagogiki zabawy POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW ZABAWY KLANZA.

Od 1998 r oficjalna nazwa brzmi POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA z siedzibą główną w Lublinie, ale powstały liczne struktury lokalne.

Pierwszym prezesem została dr Zofia Zaorska, później Zdzisław Hofman, który przekazał stery ogólnopolskiej KLANZY Ewie Nodze.

Warszawskie źródła mają początek w 1993 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze spotkanie grupy zafascynowanych ideą pedagogiki zabawy odbyło się w listopadzie 1993 roku dzięki staraniom dr Grażyny Walczewskiej-Klimczak i wtedy to powstał w Warszawie Klub Alternatywnych Pedagogów na Wydziale Pedagogicznym przy ul. Mokotowskiej 16/20. 

12 września 1995 roku 19 osobowa grupa inicjatywna (Urszula Chiczewska, Joanna Dzwonkowska, Monika Hryncewicz, Maria Janiak, Hanna Kosmowska, Aniceta Kossowska, Ewa Majewska, Grzegorz Materka, Monika Mokrzyszczak, Barbara Olak, Monika Persak, Janna Rentowska, Sylwia Rosińska, Ilona Skorupska, Marta Syga, Dorota Tłoczkowska, Grażyna Walczewska-Klimczak, Agnieszka Wrońska, Urszula Żyżyńska) powołała Oddział Warszawski. Wieloletnią prezeską była Agnieszka Wrońska a obecnie funkcję tę pełni Elżbieta Hornowska.

Od samego początku KLANZA dawała się poznać jako zespół nauczycieli, pedagogów przecierających szlaki innowacyjności i  starających się znaleźć dla zabawy godne miejsce w systemie nauczania. Niezwykle cenne były zwłaszcza umiejętności organizacyjne, animacyjne, kreatywność i radość działania. 

Od początku wszystkie działania  wspierał Toni Wimmer z Austriackiego Stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft für Gruppenberatung (AGB). Utrzymujemy współpracę z Ruchem Spielmobilowym, bierzemy udział w Targach Zabawy w Poczdamie. 

Naszych animatorów (w charakterystycznych żółtych koszulkach) można spotkać podczas festynów, pikników
i różnorodnych imprez, podczas których trzeba zaanimować środowisko, zachęcić do własnej a często rodzinnej aktywności.  

Bierzemy udział w różnorodnych projektach animacji środowiskowej. Przez wiele lat organizowaliśmy festyny 
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, mieliśmy swoje stanowiska podczas Dni Ziemi. Uczestniczyliśmy w animacjach podwórkowych na Mokotowie, animacjach czytelniczych w Bibliotece na Bemowie, Artystycznym Targówku.

W 2003 roku zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję i cykl imprez “Spielmobile na polskich placach
i podwórkach”. Projekt miał na celu popularyzację nowej idei aktywnego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze środowisk trudnych i zaniedbanych i uważamy, że był on ogromnym sukcesem naszego stowarzyszenia.

Od czasu pierwszej wizyty Spielmobili w Polsce (2003 r.) cały czas zastanawialiśmy się jak tę ideę  rozwinąć u nas. Zaczynaliśmy właściwie od zera. Byli tylko ludzie i ich zapał. Dzięki niemu i Urszuli Żyżyńskiej zakupiono i zbudowano pierwsze „zabawki”  do działań animacyjnych. Sprzęt przewoziliśmy prywatnymi samochodami załadowanymi po dach.  Do dziś wielkogabarytowe zabawki są jednym z naszych wyróżników podczas licznych plenerowych działań. 

Naszych animatorów i wolontariuszy można spotkać również poza Warszawą – jeździmy z animacjami ruchowymi i  teatralno-plastycznymi po miasteczkach Mazowsza w ramach KARAWANY EUROPA, jesteśmy zapraszani na festyny i imprezy jak otwarcie stacji CANAL+ czy Poczytalni w Legionowie. 

Wspomagamy warszawskie placówki oświatowe podczas organizacji imprez z okazji Dni Dziecka, jubileuszy placówek i innych okazji. 

Jako Oddział włączamy się we współpracę międzynarodową i często gościliśmy na Targach Zabawy w Poczdamie – nie tylko czerpiąc stamtąd pomysły i inspiracje ale coraz częściej przekazując innym na warsztatach i spotkaniach nasze doświadczenia animacyjne i pomysły na pracę z grupą. Jesteśmy współorganizatorami nowej formuły Targów – Festiwal WSZYSTKO GRA.

Nieodłącznymi elementami działań animacyjnych są nasze chusty animacyjne i tańce w kręgu czy liniowe – proste kroki, wpadające w ucho melodie z różnych kręgów kulturowych są doskonałym pomysłem na integrację ponad wiekiem a także ponad granicami. 

Rozpoznawczym znakiem KLANZY są także działania oparte o pedagogikę cyrku. Polega ona na prowadzeniu warsztatów i uczeniu dzieci i młodzieży różnych zabaw i umiejętności cyrkowych. Żonglowanie jest jedną z metod poprawy koncentracji i koordynacji ruchu, a co za tym idzie wyników w nauce. Poza tym nabywanie umiejętności sprawnościowych podnosi poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie wśród dzieci zagubionych, nieśmiałych lub w różny sposób zaniedbanych. Pedagogika cyrku jest jedną z rodzajów pedagogiki zabawy, czyli uczenia i rozwijania umiejętności wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Historia KLANZY to pierwsze kursy prezentujące metody pedagogiki zabawy i działania animacyjne dla środowisk pedagogicznych i kulturalnych oraz plenerowe akcje  dla dzieci i młodzieży. Z roku na rok powstawały kolejne warsztaty i rosła grupa animatorów i trenerów.  Organizowano Letnie Szkoły Animatorów, a od 2000 r. istnieje CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. 
Z czasem każda struktura powołała swoją Filie (Dyrektorką była Ilona Skorupska), a później swoje lokalne placówki.  Od 2014 roku działało Centrum Szkoleniowe a od 2019 roku jego tradycje kontynuuje WARSZAWSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA. (Dyrektorem jest Magdalena Ciechańska)

Metody aktywizujące prezentowane na warsztatach przez trenerów KLANZY mogą pomóc w nauczaniu zintegrowanym i blokowym, budowaniu programów i autorskich innowacji programowych, przeniesieniu akcentu z oceniania na informację zwrotną, w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.

Dużą wagę przykładamy także do poziomu wiedzy i umiejętności naszych trenerów, animatorów i członków.

Opracowano SYSTEM CERTYFIKACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów, który  jest materiałem wewnętrznym stworzonym na potrzeby członków Stowarzyszenia, wprowadzonym uchwałą nr 7 XVIII Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2008 roku ze zmianami.

Celem stworzenia Systemu było pozyskiwanie, kształcenie i angażowanie osób identyfikujących się z misją Stowarzyszenia i zainteresowanych rozwojem kompetencji trenerskich i animatorskich w oparciu o Metodę KLANZY. W Warszawskim Centrum Szkoleniowym mamy ponad 15 trenerów i 3 superwizorów.

Od samego prawie początku  wydawano własne pismo – najpierw pod nazwą „KROPLA”, potem od 1995 r. ukazywał się kwartalnik metodyczny „GRUPA i ZABAWA”. Później przeszliśmy na wersję elektroniczną “Moj@klanza.org.pl”. Archiwalne numery znajdziecie Państwo w CZYTELNI.

W lutym 1997 roku Zarząd Główny PSPiA KLANZA powołał „Wydawnictwo KLANZA”. Celem nowo powstałej struktury w ramach stowarzyszenia było wydawanie pomocy metodycznych, książek i podręczników prezentujących propozycje działań edukacyjnych i animacyjnych polskich i europejskich pedagogów.

W ramach Wydawnictwa KLANZA od momentu powstania wydaliśmy już ponad 60 pozycji książkowych i płyt, których w większości autorami są  trenerzy i członkowie naszego stowarzyszenia.
Tu można znaleźć różnorodne POMOCE DYDAKTYCZNE – w Oddziale i SKLEPIE INTERNETOWYM można nabyć wiele tytułów poświęconych pedagogice zabawy, pracy z różnymi grupami metodami aktywizującymi, animacji grupy poprzez zabawę, muzykę i taniec, fascynację cyrkiem. Dostępne są również płyty i opisy  tańców integracyjnych,  karty dialogowe, chusty, sprzęt cyrkowy.

Ważnym  elementem naszego działania było stałe podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej, orientacji
w nowych nurtach, podejmowanych eksperymentach pedagogicznych i nowych pomysłach na pracę z dziećmi.  Każdego roku organizujemy cykliczne spotkania otwarte, w których uczestniczą głównie członkowie, nauczyciele i studenci uczelni pedagogicznych.  Tematyka spotkań jest bardzo różna – czasem jest spotkanie poświęcone nowym trendom i ideom  pedagogicznym i spotkania z fachowcami z różnych dziedzin wiedzy, czasem wymiana doświadczeń, czasem pokazanie nowych zabaw czy tańców, czasem podpowiedź jak realizować politykę oświatową na dany rok szkolny a czasem zapowiedzi nowych warsztatów wprowadzanych do oferty. Ale zawsze jest to niepowtarzalna atmosfera twórczych działań i dobrych relacji.

Ze względu na duże zainteresowanie osobno organizujemy spotkania sekcji dla członków  zainteresowanych daną tematyką. Przez wiele lat funkcjonowała sekcja Kre a TY? wni,  Dodać Życia do lat, Klanzobus, oraz Przedszkolaki – Świetliczaki. Najdłużej działa Sekcja – Książka – Terapia – Zabawa.

Ważną dziedziną naszych działań jest wykorzystanie wolontariatu młodzieży. W dwóch ośrodkach socjoterapeutycznych pracują nasze trenerki i to one w swoje działania
wychowawcze wplotły pedagogikę zabawy. Przy MOS 6 działa grupa CIRCUS,  wykorzystująca pedagogikę fascynacji i cyrku a w MOS 2 nacisk pracy wychowawczej położony jest na pracę z tekstem literackim i animacje teatralne.

Dużym sukcesem naszego oddziału jest przedszkole patronackie. Przedszkole nr 45  istnieje od 1945 roku, a od 1990 jest placówką integracyjną. Od wielu lat Dyrektorką jest Monika Mokrzyszczak – animatorka i trenerka naszego Stowarzyszenia. Wśród wychowanków są dzieci zdrowe oraz dzieci z problemami rozwojowymi: niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo, z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwoju mowy, niedosłyszące.

Zainteresowanie metodą pedagogiki zabawy spowodowało, że od 1992 roku nauczyciele pracujący w Przedszkolu 45 szkolą się w tym zakresie. W marcu 2004 roku Zespół Pedagogiczny złożył wniosek o objęcie placówki honorowym patronatem a Walne Zgromadzenie PSPiA KLANZA podjęło uchwałę umożliwiającą  rozpoczęcie procedury związanej z patronatem.

Uroczyste ogłoszenie tego faktu – bycia przedszkolem patronackim PSPiA KLANZA miało miejsce w czasie obchodów 60-tej rocznicy placówki jak również 15-lecia integracji a przede wszystkim było znaczącym ukoronowaniem ponad dziesięcioletniej współpracy z KLANZĄ.

Od kilku lat pod nasz Oddział podlega Koło w Opolu, którego pełnomocnikiem jest Halina Oster.  Na terenie gminy Ozimek prowadzona jest Szkoła Superbabci i Superdziadka, liczne działania animacyjne oraz  polsko-niemieckie projekty edukacyjne. W roku 2018 zorganizowany został Festiwal Wszystko Gra.

Za nami długi okres różnorodnej działalności – służby dla innych, podnoszenia kultury zabawy, niesienia uśmiechu i radości z bycia razem. Przez ten czas wielu z nas stwierdziło że z KLANZĄ WARTO BYĆ i świętowaliśmy kolejne jubileusze ogólnopolskiego Stowarzyszenia jak i naszego oddziału.
W roku 2020 KLANZA obchodziła 30 lecie.

Przewiń na górę
Skip to content